TUYỂN GẤP 500 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

� TUYỂN GẤP 500 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG � THU NHẬP 7 – 10 TRIỆU/THÁNG � ĐỊA ĐIỂM: + KCN QUẾ VÕ -BN + KCN VSIP TỪ SƠN-BN + KCN ĐẠI ĐỒNG-BN. + KCN TIÊN SƠN – BN. � CÔNG VIỆC: ngồi lắp ráp linh kiện điện tử � MÔI TRƯỜNG làm việc: An toàn…
Read more