Công ty TNHH Horn Việt Nam tuyển lao động

Công ty TNHH Horn Việt Nam tuyển gấp 500 công nhân Nam Nữ thời vụ làm việc tại kcn An Dương Hải Phòng Nữ:18_40 tuổiNam:18_35 tuổi Không yêu cầu bằng cấp Công nhân lắp ráp loa,tai nghe Thu nhập:9_10 triệu Lương cơ bản:182.000k/8h/ngày Phụ cấp:300.000VNĐ:xăng xe1-300.000VNĐ:thưởng thâm niên theo tháng400.000VNĐ:chuyên cần Hỗ trợ tìm nhà…
Read more